0879 894 985
kurs.vaucheri@gmail.com
Category

социална работа

29 дек. 2016

Курс с ваучери | Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания – трета степен

//
Comments0
УЧЕБЕН ПЛАН за професионално обучение за придобиване на професионална квалификация по рамкова програма „Е“ (съгласно чл.10 от ЗПОО). Наименование и код на професионалното...
Read More
29 дек. 2016

Курс с ваучери | Социална работа с деца и семейства в риск – трета степен

//
Comments0
УЧЕБЕН ПЛАН за професионално обучение за придобиване на професионална квалификация по рамкова програма „Е“ (съгласно чл.10 от ЗПОО). Наименование и код на професионалното...
Read More