Доставчик на обучениеЦПО Дълголетие
Вид обучениеПрофесионално обучение
Цена180 лв.
ЗАПИШИ СЕ!
МАНИКЮР, ПЕДИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА

УЧЕБЕН ПЛАН за професионално обучение за придобиване на професионална квалификация по рамкова програма „Б“ (съгласно чл.10 от ЗПОО).

Наименование и код на професионалното направление: 815 Фризьорски и козметични услуги

Наименование и код на професията: 815030 Маникюрист – педикюрист

Наименование и код на специалността: 8150301 Маникюр, педикюр, ноктопластика

Степен на професионална квалификация: втора

Общ брой часове: 660 учебни часа

Брой часове по теория: 222 учебни часа

Брой часове по практика: 438 учебни часа

Трудови дейности и отговорности

Mаникюрист-педикюристът извършва следните основни трудови дейности:

 • Предоставя детайлна информация на клиента за предлаганите услуги и продукти;
 • Диагностицира моментното състояние на нокътната структура и кожата на ръцете или краката, за да се прeдложи най-подходящата и безопасна за здравето услуга;
 • Консултира клиентите при избора на услуга;
 • Предоставя услугите маникюр, педикюр и ноктопластика;
 • Поддържа удължените нокти периодично чрез коригиране и балансиране, прави козметични корекции при проблемни нокти по специално разработени методики;
 • Лакира и декорира ноктите на ръцете или краката;
 • Познава и прилага установените стандарти за обслужване в сектора „Услуги за личността“;
 • Познава и прилага нормативните документи за работа с козметични препарати в обекти 4 с обществено предназначение;
 • Дава препоръки и консултира клиента как да се грижи за ръцете и краката в домашни условия.
Цел на обучението

Основната цел на обучението е придобиването на теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за реализация по придобитата специалност „Маникюр, педикюр, ноктопластика”

Професионално-квалификационна характеристика на специалност „Маникюр, педикюр, ноктопластика”

След завършване на професионалното обучение по професията и специалността, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:
 • Основните процедури свързани със саниране и дезинфекция;
 • Да различава болестни изменения по ноктите, които могат да се третират в салона, от други, които трябва да се лекуват от лекар;
 • Структурата на нокътя;
 • Състава на козметичните продукти използвани за маникюр, педикюр и ноктопластика;
 • Да извършва ефективно маникюр, педикюр и ноктопластика;
 • Да умее да прилага масажни процедури.
ДА МОЖЕ:
 • Да използва личните предпазни средства, знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, да не замърсява при работа околната среда;
 • Да ползва и опазва техниката на работното място;
 • Да поддържа лична и производствена хигиена и естетичен външен вид;
 • Да прилага най-подходящите организационни форми на обслужване;
 • Да осигурява техническа изправност на апаратите, машините, съоръженията и инсталациите.

За повече информация може да посетите сайта на доставчика ЦПО „Дълголетие”.

Подай Електронно заявление за ваучер

Вижте повече информация за Обучението по Козметика, Организирано от Обучителен център „Дълголетие“: https://www.dalgoletiebg.com/курс-маникюр-педикюр-ноктопластика/

Учебни бази, където може да се запишете на Курс по Фризьорство :

 • гр. В.Търново- ЦПО „Дълголетие – Гинка  Генова”   с    адрес:  бул. „България”  №  2 – етаж  3 –   за    професии:   „Фризьор” –   II  и  III   степен  ПК,  за  „Козметик”-  II  и  III  степен   ПК,  за  „Маникюрист – Педикюрист”-  II  и  III   степен   ПК, за  „Социален  асистент”  –   II  и  III  степен  ПК,  за  „Сътрудник  социални  дейности” –  II  и  III  степен  ПК.
 • гр. Свищов – с адрес:   ул.  „ ЗЗ  Свищовски  полк”  №  33 А  –  за  професия                         „  Маникюрист – педикюрист” –  II  и   III   степен  ПК.
 • гр. Попово- салон  за  красота  с  адрес:   ж.к. „Младост”  № 2 –  етаж  2 –   за  професии:    „Фризьор”   и   „Маникюрист – Педикюрист” –   II  и   III     степен  ПК