Доставчик на обучениеЦПО Дълголетие
Вид обучениеПрофесионално обучение
Цена1200 лв.180 лв.
ЗАПИШИ СЕ!
КОЗМЕТИКА

УЧЕБЕН ПЛАН за професионално обучение за придобиване на професионална квалификация по рамкова програма „Е“ (съгласно чл.10 от ЗПОО).

Наименование и код на професионалното направление: 815 Фризьорски и козметични услуги

Наименование и код на професията: 815020 Козметик

Наименование и код на специалността: 8150201 Козметика

Степен на професионална квалификация: втора

Общ брой часове: 680 учебни часа

Брой часове по теория: 334 учебни часа

Брой часове по учебна практика: 286 учебни часа

Брой часове по производствена практика: 60 учебни часа

Развитие на професионалното направление

Професията „Козметик” се развива динамично с ориентация към профилактиката на човешкото здраве. Развитието на дерматологията, фармацията и модернизирането на апаратите води до необходимост от обучение на професионалисти, които да прилагат новите козметични методи за профилактика срещу заболявания на кожата на лицето и тялото, познавайки съвременните методи за работа със специализирана апаратура. Професията все повече се обвързва с развитието на пластичната хирургия, която изисква козметично поддържане на кожата в следопeративния период. Тенденциите в световен мащаб обвързват професията с други сфери на здравеопазването – пред- и следродилен период, социална козметика – грижа за възрастни хора, които поради здравословни проблеми престояват дълго в легнало положение. Козметичната грижа в такива случаи подпомага оздравителните процеси. Увеличава се нуждата от специалисти по козметика, които да извършват така наречените SPA и Wellness услуги в новата сфера в туризма – туризъм за здраве, релакс и добро самочувствие.

Цел на обучението

Основната цел на обучението по професията „Козметик” – втора степен на професионална квалификация, е придобиването на умения за прилагане на 18 основните козметични процедури, както и знания за характеристиките на здравата кожа, причините за отклонение от нормалното й функциониране, начините за поддържане на здравето и красотата, основните продукти, използвани в козметичните процедури, основните активни елементи и съставки на козметичните продукти, изискванията за здравословен начин на живот, видовете козметични грижи за кожaта на тялото, ръцете и крaкaта.

Професионално-квалификационна характеристика на специалност „Козметика“

След завършване на професионалното обучение по професията и специалността, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:
 • Основните правила за поддържане на безопасната работа  на работното място;
 • Санитарно-хигиенните изисквания и норми на работното място;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и договорните отношения между работодател и работник;
 • Нормативните документи;
 • Видовете суровини и ватериали използвани в козметиката според произхода им;
 • Полезните и лечебните билки и разстения, използвани н козметиката;
 • Видовете козметични средства според ефекта им върху кожата;
 • Различните видове козметични препарати и техния състав и структура за поддържане на кожата;
 • Видовете козметика;
 • Видовете декоративна средства и техния състав;
 • Козметичните декоративни средства и техниката им на нанасяне;
 • Козметичните средства за мъже- видове,  състав, дейсвие и приложение;
 • Строежа и физиологията на кожата и нейните придатъци;
 • Различните видове кожи;
 • Козметични средства според типа на кожата и нейните проблеми;
 • Козметични средства  в зависимост от тяхното предназначение;
 • Компонентите в състава на козметичните средства и въздействието им върху кожата;
 • Последователността на използване на  препаратите;
 • Препаратите за хигиена;
 • Указанията за употреба на созметичните средства и препарати;
 • Устройството и действието на електрически инструменти и машини;
 • Правилата за безопасна работа с електрически инструменти, материали, и машини използвани в созметиката;
 • Технологичната  последователност при извършване на дейностите;
 • Алергичните реакции- проби за алергичност;
 • Правилата за работа с козметичните средства;
 • Консултации и продажби на услуги. Видове предлагани услуги. Доставката и закупуването на материали и препарати;
 • Спа и уелнес услуги;
 • Организацията и планирането на дейностите в козметичен център;
 • Техники на привличане на клиенти;
 • Вредното въздействие на използваните материали.
ДА МОЖЕ:
 • Да поддържа лична и производствена хигиена и  подходящ външен вид;
 • Да спазва условията  на безопасност на труда;
 • Да осигурява безопасни и здравословни условия на труд;
 • Да работи с уреди, инструменти и машини използвани в козметиката;
 • Да прилага  установените стандарти за предлаганите услуги;
 • Да работи и избира подходящи  козметични средства;
 • Да спазва последователността на дейностите;
 • Да различава заразните и незаразни заболявания на кожата;
 • Да спазва технологията на различните видове дейности в козметичното студио;
 • Да прилага различни техники на работа;
 • Да избира помощни средства;
 • Да спазва  указанията на различните видове препарати;
 • Да определя наличието на алергичност;
 • Да разпознава козметичните средства в зависимост от тяхното предназначение;
 • Да консултира клиентите относно въздействието  и начина на употребата на козметичните средства;
 • Да диагностицира типа кожа и да прилага козметичните процедури според типа кожа;
 • Да прилага декоративните средства  на базата на цветоанализата при различните типове гримове и да ги съчетава с прическата;
 • Да боядисва мигли и вежди;
 • Да определя правилна форма на веждите, постигайки я чрез епилация;
 • Да изгражда цялостна визия на клиента;
 • Да  извършват  спа и уелнес услуги;
 • Да работи с професионална апаратура;
 • Да избира пособия и инструменти;
 • Да извършва планиране и контрол на дейностите в козметичен център;
 • Да съхранява според изискванията козметичните средства и използваните материали;
 • Да опазва околната среда;
 • Да прилага нормативните документи;
 • Да оказва помощ при наранявания.

За повече информация може да посетите сайта на доставчика ЦПО „Дълголетие”.

Подай Електронно заявление за ваучер

Вижте повече информация за Обучението по Козметика, Организирано от Обучителен център „Дълголетие“: https://www.dalgoletiebg.com//курс-по-козметика/

Учебни бази, където може да се запишете на Курс по Козметика :

 • гр. В.Търново– ЦПО „Дълголетие – Гинка Генова” с адрес: бул. „България” № 2 – етаж 3 – за професии: „Фризьор” – II и III степен ПК, за „Козметик”- II и III степен ПК, за „Маникюрист – Педикюрист”- II и III степен ПК, за „Социален асистент” – II и III степен ПК, за „Сътрудник социални дейности” – II и III степен ПК.
 • гр. Свищов – козметичен салон „Биляна” с адрес: ул. „ Цар Освободител” № 23 – за професия „Козметик” – II и III степен ПК.
 • гр. Попово – салон за красота „ При Сиса” с адрес : ул. „Райко Даскалов” № 38 – за професии: „Козметик” и „Маникюрист – Педикюрист” – II III степен ПК.