0879 894 985
kurs.vaucheri@gmail.com

програма “Ваучери за заети лица” 2017-2020

Програмата е продължение на приключилата успешно “Аз мога повече”.
ваучери за заети лица
4 ян. 2017

Нови професионални хоризонти с подкрепата на Евросъюза

Запишете се за обучение по новата програма “Ваучери за заети лица” 2017-2020

Курсовете дават възможност на вече работещи лица да придобият нови умения, да развият старите, да израстнат професионално и кариерно. Европейският съюз финансира поредна кампания, насочена към квалификацията на вече заетите кадри. Програмата е продължение на приключилата успешно “Аз мога повече”.

Условия за записване

  • трябва да сте нает/а на трудов договор в предприятие извън държавната администрация и
  • да сте със средна или по-ниска степен на образование  /не се допуска обучение на лица с висше образование/

Кои сме ние?

Център за професионалнo обучение Дълголетие помага за изграждането на специалисти в областта на естетиката и здравето. Ние търсим мотивирани и трудолюбиви хора във всички възрасти. За нас е важна не крайната оценка по време на преминатото обучение, а успешната реализация, след придобитата квалификация.

Работим съвместно с Академия Уанет и Международна асоциация по Киберсигурност.

Двете организации и техните квалифицирани лектори гарантират ефективността на информационните направления по проекта.

Вижте списъците с курсове

Предложения за професионални обучения ТУК

Предложения за обучения по Дигитален маркетинг ТУК  и Информационна сигурност ТУК.

Колко ще Ви струва?

Евросъюзът поема почти цялата стойност на курсовете, като оставя на Вас да заплатите следното:

Номинална стойност на ваучерите:

1.За обучения за придобиване на професионална квалификация

  • за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв., сумата която лицето трябва да заплати е 90лв.
  • за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв., съфинансирането от лицата е 180лв.
  • за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв., съфинансирането от лицата е 270лв.
  1. За обучения за придобиване на ключови компетентности:
  • за обучения по ключова компетентност  4 ( Дигитална компетентност)  от приложението и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 250 лв., от тях 37.50лв. се заплащат от курсиста

Финансирането на ваучерите за професионално обучения и за ключови компетенции по програмата е 85% от цената на обучението, останалите 15% се плащат от лицето, получило ваучер за обучение.

Подаването на заявления се извършва само по електронен път на адрес: курс-ваучери.com